PhDr. Petra Skřivánková, Ph.D.

Pracovní praxe:

Psychologická klinika pro děti a dospělé s.r.o. (vedoucí klinická psycholožka a psychoterapeutka)
Satalické terapeutické centrum (klinická psycholožka a psychoterapeutka)
PSYCHOTERRA s.r.o. – ambulance dospělé klinické a dětské klinické psychologie, klinická psycholožka
Klinika Modrý dům (klinická psycholožka a psychoterapeutka)
PN Bohnice (klinická psycholožka – dětské oddělení, centrum krizové intervence, ambulance klinické psychologie, akutní příjmové koedukované oddělení, akutní příjmové oddělení pro závislé muže na návykových látkách
Dětská psychiatrická nemocnice Louny (psycholog ve zdravotnictví)
TH klinika (psycholog ve zdravotnictví)

Psychologické stáže:

Fakultní Thomayerova nemocnice – Dětské centrum
Community Forensic Service, Hertfordshire, Velká Británie
Probation Service, St Alban, Velká Británie
PN Bohnice – ambulance dětské klinické psychologie
Fakultní Thomayerova nemocnice – Ambulance dětské klinické psychologie
Fakultní Thomayerova nemocnice – Neurologie lůžkové oddělení
Broadmoor Hospital, Crowthorne, Velká Británie
Testcentrum – překlad DSM V
Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
Krizové centrum RIAPS
Policie ČR
Vojenský rehabilitační ústav, Slapy nad Vltavou
Dobrovolnická činnost v rámci programu “Korespondence s vězni”

Vzdělání:

Předatestační příprava v oboru Dětská klinická psychologie
Atestace z oboru Psychoterapie
Atestace z oboru Klinická psychologie
Karlova Univerzita v Praze, Filozofická fakulta, specializace: Klinická psychologie a psychologie zdraví, získaný titul: Ph.D.
Karlova Univerzita v Praze, Filozofická fakulta, specializace: Klinická psychologie, získaný titul: PhDr.
Technische Universität, Dresden, Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften, obor Klinische Psychologie, Semestrální výměnný program
Middlesex University in London, Health and Social Sciences, obor Psychology with Criminology, 2semestrální výměnný program
Karlova Univerzita v Praze, Filozofická fakulta, obor: Psychologie, specializace Klinická psychologie, získaný titul: Mgr.

Přednášková činnost:

Posuzování rizika spáchání násilí u adolescentů – škála SAVRY
přednášení o možnostech využití nástroje posuzování rizika násilné recidivy u adolescentů pro různé instituce – Asociace forenzních psychologů ČR, Filozofická fakulta UK
Posuzování rizika spáchání násilí – škála HCR-20 V3 – přednášení o možnostech využití nové verze nástroje posuzování rizika násilné recidivy pro různé instituce – IPVZ, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Psychiatrická klinika VFN v Praze, Vězeňská služba ČR
Poruchy osobnosti; Psychologické vyšetření
přednášení pro střední zdravotnický personál

Členství

Asociace klinických psychologů
Asociace forenzních psychologů – členka prezidia
Českomoravská psychologická společnost

Publikační činnost

1) Skřivánková, P., Páv, M., Faberová, K., Perkins, D., Boukalová, H., Adam, D., Mazouchová, A., Gillernová, I., Anders, M. & Kitzlerová, E. (2023). Violence risk and personality assessment in adolescents by Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY) and High School Personality Questionnaire (HSPQ): Focus on protective factors strengthening, Frontiers in Psychiatry [online], no. 13, ISSN 1664-0640.

2) Skřivánková, P. (2020). SAVRY: Strukturované hodnocení rizika násilí u dospívajících (1. české vydání). Praha: Hogrefe – Testcentrum.

3) Skřivánková, P. (2020). Násilný trestný čin a riziko jeho recidivy. In: Kapitoly z forenzní psychologie, ed. H. Boukalová, I. Gillernová, 90–106. Praha: Karolinum.

4) Skřivánková, P. (2020). Predikční nástroje posuzování rizika násilné recidivy. In: Kapitoly z forenzní psychologie, ed. H. Boukalová, I. Gillernová, 360–367. Praha: Karolinum.

5) Perkins, D., Páv, M. & Skřivánková, P. (2020). The Role of PPG in Sexological Assessment and Treatment of sexual offenders: A Comparison of British and Czech practice. In: International Handbook of Assessment and Treatment of Problematic Sexual Interests, ed. D. Akerman, D. Perkins, R. Bartels, 41–56. London, UK: Routledge.

6) Páv, M., Skřivánková, P., Wiseman, C., Vňuková, M., Blatníková Š. & Hollý, M. (2020). Forensic Treatment Services in the Czech Republic: Current State and Future Challenges, International Journal of Forensic Mental Health, DOI: 10.1080/14999013.2020.17325050.

7) Páv, M., Skřivánková, Vňuková, M., Ptáček, R. & Vevera, J. (2020). Hodnocení rizika násilného jednání. Česká a slovenská psychiatrie/Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 116(2): 66-73.

8) Páv, M., Skřivánková, P., Vňuková, M., Smékal, V. & Blatníková, Š. (2019, duben). An Analysis of the Czech Republic Forensic Mental Health Care System. EPA 2019 27th European Congress of Psychiatry, Varšava: Polsko.

9) Skřivánková, P., Páv, M., Hrdličková, M. & Paclt, I. (2019, duben). Structured Violence Risk Assessment in Youth. EPA 2019 27th European Congress of Psychiatry, Varšava: Polsko.

10) Jiřička, V., Vevera, J. & Valentová, P. (2014). Léčba odsouzených agresorů s dissociální poruchou osobnosti. In J. Raboch, I. Zrzavecká & P. Doubek (Eds.), Budoucnost o duševně nemocné v souvislostech: Sborník příspěvků z X. sjezdu psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí, Špindlerův Mlýn, 12. – 15.6.2014. (pp.117-120). Brno: Tribun EU.

Certifikáty a kurzy:

Vzdělávání v Rodinné terapii psychosomatických poruch – LIRTAPS – V. Chvála a L. Chválová Trapková
Diplom celoživotního vzdělávání – klinická psychologie
Psychoterapie psychóz II. – Institut klinické psychologie – Mgr. H. Navrátilová
IDS-p – Terapeutické centrum Modré dveře – PhDr. D. Krejčířová
IDS – Testcentrum – PhDr. D. Krejčířová
Vývojové škály Bayleyové – Testcentrum – PhDr. D. Sobotková
Psychoterapie psychóz I. – Institut klinické psychologie – Mgr. H. Navrátilová
KBT metody v praxi – Psychosomatická klinika – Mgr. R. Pešek
SON-R – Testcentrum – PhDr. D. Krejčířová
Vývojová psychopatologie – Institut klinické psychologie – PhDr. K. Malá
Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii typu SUR ve Skálově institutu
Wechslerovy inteligenční škály – IKP – PhDr. K. Malá, PhDr. D. Krejčířová, Mgr. V. Šnorek
MMPI-2 – IKP – Mgr. V. Šnorek, PhDr. V. Probstová, CSc.
Rodinná terapie poruch příjmu potravy – MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Trapková
Sex offending – Assessments and Treatment – prof. D. Perkins, PhD.
Integrativní psychoterapie – Skálův institut – J. C. Norcross, PhD.
Time-Limited Dynamic Psychotherapy – Skálův institut – H. Levenson, PhD.
ROR CS – PN Bohnice – PhDr. P. Goldmann, PhDr. T. Soukupová, PhD.
TAT – PN Bohnice – PhDr. P. Goldmann, PhDr. T. Soukupová, PhD.
Psycholog ve zdravotnictví – FF UK, akreditovaný kvalifikační kurz
Kresba postavy – PhDr. Zdeněk Altman
Violence Risk Assessment Across The Lifespan (SAVRY, HCR-20,V3) – Prof. J. L. Ireland
Systemická terapie v krizové intervenci – Gaudia
Psychologické posuzování věrohodnosti – Mgr. Ondrej Kubik, PhD.
The Leadership and Brain Science – M. Atkinson, PhD. R. Psych.