PhDr. Norbert Riethof, Ph.D.

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a doktorandské studium Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. LF UK. Absolvoval jsem pětiletý (základní část) psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze (SLEA) a následnou sedmiletou supervizní část výcviku. Dále jsem absolvoval mnoho specializačních kurzů např.: práce s psychotraumatem, Gestalt a existenciální koučování, Supervizní výcvik a kurz Psycholog ve zdravotnictví na FF UK.

Vedle psychoterapie se také věnuji psychologickému koučování a vzdělávání dospělých. Vyučuji na 1. LF UK psychologii a koučování a mentoring na katedře andragogiky FF UK. Pracoval jsem také na psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET ve stacionáři pro neurotiky a pacienty s hraniční poruchou osobnosti.

Zacílení práce: terapie smyslem (logoterapie – hledání životního smyslu), psychologické poradenství, prevence psychických obtíží spojených se stresem a syndromem vyhoření, individuální psychoterapie pro dospělé.

Vybraná publikační činnost
Riethof, N., Crkalová, A. (2022). Jak zefektivnit komunikaci s pacientem a překonat komunikační bariéry. Česká Diabetologie
Riethof, N., Bob, P. (2019). Burnout syndrome and Logotherapy: Logotherapy as useful conceptual framework for explanation and prevention of burnout. Frontiers in Psychiatry
Riethof, N., Bob, P., Laker, M., Varakova, K., Jiraskova, T., Raboch, J. (2019). Burnout syndrome, mental splitting and depression in female health care professionals. Medical Science Monitor
Riethof, N., Bob, P., Laker, M., Zmolikova, J., Jiraskova, T., Raboch, J. (2019). Burnout, traumatic stress symptoms and alexithymia in female health care professionals. Journal of International Medical Research
Crkalová A., Riethof, N. (2012). Průvodce světem koučování a osobnostní typologie. Management Press
Crkalová A., Riethof, N. (2007). Jak zefektivnit práci v týmu. Grada Publishing