Mgr. Tomáš Tichý

V roce 2017 jsem dostudoval jednooborovou magisterskou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. V letech 2015-2019 jsem úspěšně absolvoval základní i supervizní část komplexního výcvikového programu v Poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta (Person centered approach) na Českém institutu PCA Brno.

Pracoval jsem zprvu jako vězeňský psycholog ve Věznici Plzeň, následně na pozici psychologa ve zdravotnictví v psychiatrické ambulanci. Od roku 2022 mám svou soukromou psychologickou praxi, kde poskytuji poradenství a psychoterapii.

Již od studií se poměrně úzce soustředím na individuální psychoterapii, která takřka čistě tvoří a dosud vždy tvořila moji pracovní náplň.

Velmi dobrou léčebnou odezvu zaznamenávám při spolupráci s lidmi trpícími úzkostmi, depresemi, celkovým duševním napětím či potížemi v oblasti mezilidských vztahů. Obtížněji se mi pracuje s jedinci trpícími nevztahovými závislostmi, s obsedantně-kompulzivními obtížemi a s prodělaným psychotickým onemocněním.

Zacílení práce: psychoterapie a poradenství dospělých a mladistvých (15+).