Mgr. Tomáš Koňák

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvoval jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii (Skálův institut). Dále jsem absolvoval specializační kurzy, např., motivační rozhovory, prevence relapsu, kurz psycholog ve zdravotnictví a další kurzy zaměřené na psychologickou diagnostiku (MMPI-2, SPARO, Rorschachova metoda, apod.).

Od roku 2003 pracuji u vězeňské služby jako terapeut, psycholog a metodik generálního ředitelství, kde se zaměřuji především na závislosti a poruchy osobnosti. Dále pracuji v psychiatrické ambulanci, kde poskytuji individuální terapii (především závislosti a úzkostné poruchy) a skupinovou psychoterapii (doléčovací skupiny pro alkoholiky a jiné závislosti).

Zacílení práce: práce s motivací, poradenství, prevence relapsu, individuální a skupinová psychoterapie pro dospělé.