Mgr. Tereza Mičánková

Vystudovala jsem jednooborovou magisterskou psychologii na Pražské Vysoké škole Psychosociálních studií v roce 2022. Odbornou praxi jsem získala v MŠ u Slunečních hodin, v KBT skupině na Psychosomatické klinice v Praze, v Pedagogicko – psychologické poradně pro Prahu 5, v Anima terapii + VFN (ve skupinách a rodinách s problematikou závislosti na návykových látkách, v PNB – léčbě závislostí, poradně Thése, v CSSP – Trianglu – centru pro rodinu a v Ambulanci Klinické psychologie Praha 3,8. 

Absolvovala jsem sebezkušenostní, teoretickou a praktickou část (Výklad snů) v Daseinsanalytické psychoterapii. Aktuálně dokončuji supervizní a individuální část výcviku.

Další absolvované kurzy: Focusing, Psycholog ve zdravotnictví, Semináře Daseinsanalýzy pod vedením Mgr. Jana Jakuba Zlámaného, Psychoterapie poruch přijmu potravy  + Tělesný koncept, vývoj vztahu k tělu (Mgr. Jan Kulhánek), Úvod do adiktologie (Mgr. Johana Růžková)  a aktuálně dokončuji 2 letý výcvik Aktivních imaginací dle C.G. Junga.

Zacílení práce: Individuální psychoterapie pro dětí od 10 let, adolescenty a dospělé, Rodinná terapie, poradenství.