Mgr. Kateřina Tesařová

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své akademické činnosti jsem se zaměřovala především na vývojovou a klinickou psychologii.

Dokončila jsem první stupeň komplexního výcvikového programu v psychoterapii v přístupu zaměřeném na člověka (PCA) a jsem frekventantkou druhého stupně tohoto výcvikového programu. Absolvovala jsem kurz komplexní krizové intervence, kurz psychologa ve zdravotnictví a další odborné kurzy zaměřené především na práci s dětskou klientelou.

Od roku 2021 pracuji jako školní psycholožka na základní škole. Své profesní zkušenosti jsem rozšiřovala také formou stáží a praxí ve zdravotnických i jiných odborných zařízeních pro děti i dospělé (Psychiatrická nemocnice Bohnice, Psychiatrické centrum Praha, Dětské centrum při Thomayerově nemocnici v Krči, Dětské krizové centrum, Centrum LOCIKA a další).

Zacílení práce: krizová intervence, poradenství, individuální psychoterapie pro děti a dospělé, psychodiagnostika