Mgr. Katarína Havrillová

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (FF). Profesní zkušenosti jsem si rozšiřovala formou praxí na Lince dětské důvěry v Košicích, Centru pro léčbu drogových závislostí v Košicích a Psychiatrické nemocnici Bohnice v Praze.

Absolvovala jsem Kurz psycholog ve zdravotnictví, Základy práce s traumatizovaným klientem, Kreativní techniky a práce s koučovacími kartami a jsem v běhu kurzu Psychoterapeutické intervence u psychóz.

Aktuálně jsem součástí multidisciplinárního týmu jako psycholog v BONA, o.p.s., kde pracuji podle modelu psychosociální rehabilitace CARe s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním, závislostí, psychotickým prožitkem pod pravidelnou supervizí.

Zacílení práce: krizová intervence, poradenství, individuální terapie pro dospělé a dospívající