Mgr. Karolína Faberová

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v současné době působím jako interní doktorandka v oboru sociální psychologie a psychologie práce.

Profesně se věnuji telefonické krizové intervenci na anonymní krizové lince určené pro bezpečnostní sbory a forenzní psychologii. Vedle práce s klienty se věnuji výuce předmětů souvisejících s problematikou forenzní psychologie na Katedře psychologie FF UK.  Odborné zkušenosti jsem rozšiřovala během praktických stáží, kde jsem pracovala s dospělou populací (SOS centrum Diakonie, Hasičský záchranný sbor, České sdružení obětí dopravních nehod nebo sběr dat u vězeňské populace pro česko-australský výzkum ve věznicích) a rovněž s dětskou a adolescentní populací (Prev-centrum, z.ú. jako lektorka primární prevence na ZŠ, DYS-centrum, o.s. se zaměřením na dynamickou diagnostiku dětí nebo práce s dětmi při experimentech k vývoji výukových her na MFF UK).

V roce 2017 jsem absolvovala Komplexní kurz krizové intervence u Déčko Liberec, z. s. a v roce 2022 jsem absolvovala Individuální výcvik v koučování u QED group, a.s. pod vedením doc. MUDr. Mgr. PhDr. Radvana Bahbouha, Ph.D.. Ve své profesi se neustále vzdělávám v krátkodobějších akreditovaných kurzech zaměřených na různé oblasti práce s klienty v krizi.

Zacílení práce: krizová intervence a poradenství pro dospělé