Mgr. Jarmila Adamové

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci, tamtéž jsem složila rigorózní zkoušku v oblasti klinické psychologie. Pracovala jsem v klinické oblasti v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany a v Rodinné poradně Jindřichův Hradec v oblasti individuálního, párového a rodinného poradenství. Jsem frekventantkou pětiletého psychoterapeutického výcviku Umění terapie, absolvovala jsem výcvik v adleriánském poradenství a mnoho dalších výcviků a kurzů.

Pracuji integrativně, ve své práci využívám práci s tělem, s imaginací, s ranými vzpomínkami,  relaxační techniky a hypnózu. Můžete se na mně obrátit s úzkostmi, hledáním smyslu, vztahovými problémy, zpracováním ztráty blízkého a různými dalšími obtížemi.

Jsem členkou profesních sdružení: Česká asociace pro psychoterapii (ČAP), Český institut pro psychotraumatologii a EMDR (ČIPE), Českomoravská psychologická společnost (ČMPS) a Asociace manželských a rodinných poradců (AMRP). Zacílení práce:  EMDR trauma terapie, párové poradenství a terapie.