Mgr. Jan Sýkora

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Své profesní zkušenosti jsem si dále rozšiřoval formou praxí a stáží ve zdravotnických a jiných odborných zařízeních, jakými jsou například Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya v Kremnici, Ústav klinickej psychológie Fakultnej nemocnice v Nitře, Vojenský rehabilitační ústav ve Slapech nad Vltavou či Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov.

Absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik v Rafael Institutu, zaměřený na prevenci a léčbu psychotraumatu, stejně jako kurz psychologa ve zdravotnictví a další odborné kurzy a školení.

Šest let jsem pracoval jako školní psycholog na základní škole a osmiletém gymnáziu, kde jsem se zabýval řešením osobních, výchovných i vzdělávacích problémů žáků a studentů, stejně jako zlepšováním komunikace mezi rodiči, učiteli a žáky.

Dodržuji etické standardy Českomoravské psychologické společnosti, jejímž jsem členem. Zacílení práce: poradenství, individuální psychoterapie pro dospělé i děti.