Mgr. Ivo Dvořák

Psychologii jsem vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2016. Odbornou praxi jsem získal v Poradně po rodinu Pardubického kraje, dále pak v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích na oddělení pro léčbu závislostí, příjmovém oddělení všeobecné psychiatrie, Centru krizové intervence PNB a v Centru duševního zdraví pro Prahu 8.

Absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik v systemické transformační terapii dle Virginie Satirové, některé další absolvované kurzy: psycholog ve zdravotnictví, krizová intervence, terapie hrou – Sand Tray, jsem zařazen do specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie.

Zacílení práce: krizová intervence, poradenství, individuální psychoterapie pro dospělé a dospívající