Mgr. Anna Bürgerová

Vystudovala jsem obor psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během studia jsem získávala zkušenosti formou stáží na klinických i pedagogických pracovištích, také jsem pracovala jako asistent pro děti s poruchami autistického spektra v organizaci Nautis.

Po ukončení studia jsem absolvovala kurz Psycholog ve zdravotnictví a nyní pokračuji ve specializačním vzdělávání v oboru klinická psychologie. Vzdělání a profesní dovednosti si aktuálně rozšiřuji prostřednictvím kurzu komplexní krizové intervence a kurzu Rorschachovy metody. Jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v přístupu zaměřeném na člověka (PCA) v Brně.

Nyní pracuji jako psycholog ve zdravotnictví v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem na dětské klinice. Věnuji se především diagnostice a poradenství dětí a dospívajících, terapeuticky pracuji s dospívajícími a dospělými klienty. Pracuji pod odbornou supervizí.