Mgr. Adriana Kavková

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracovně jsem doposud působila v oblasti poradenství (pedagogicko-psychologická poradna, psycholog v ZŠ).

Současně jsem si profesní zkušenosti rozšiřovala prostřednictvím stáží například na Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie KNL, v Krizovém centru RIAPS Praha, dále v Denním sanatorium Horní Palata.

Absolvovala jsem kurzy zaměřené na základy práce s klienty v akutní krizi a traumatizovanými klienty; dále jsem absolvovala kurzy zaměřené na pedagogicko-psychologickou diagnostiku. Dokončuji Komplexní kurz krizové intervence (Déčko Liberec, z. s.). Aktuálně se vzdělávám v kurzu vývojové a vztahové terapie dětí a adolescentů. Pracuji pod pravidelnou supervizí.

Zacílení práce: krizová intervence, poradenství pro dospělé, děti a dospívající.